Kotor , Stara tvrđava


  • Broj osoba: min. 4
  • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
  • Cijena: 50€ po osobi

Budva , Stari grad


  • Broj osoba: 4
  • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
  • Cijena: 50€ po osobi

Bar, stari grad


  • Broj osoba: 4
  • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
  • Cijena: 50€ po osobi