Crno jezero i Žabljak


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 17:00 h
 • Cijena: 40€ po osobi

Bobotov kuk, Škrčka jezera


 • Broj osoba: 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 18:00 h
 • Cijena: 50€ po osobi

Zmijinje jezero, Ledena pećina


 • Broj osoba: 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 17:00 h
 • Cijena: 40€ po osobi

Manastir Ostrog


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 30€ po osobi

Manastir Župa


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 30€ po osobi

Manastir Ćelija Piperska


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 30€ po osobi

Lovćen, Cetinje, Njeguši


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 40€ po osobi

Planina Prokletije, Plav


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 50€ po osobi

Planina Hajla, Plavsko jezero


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 70€ po osobi

Nikšić, Slano jezero Bedem


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 20€ po osobi

Podgorica, Cijevna vodopadi


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 40€ po osobi

Rijeka Crnojevića, Virpazar


 • Broj osoba: min. 4
 • Vrijeme Trajanja: 09:00 – 15:00 h
 • Cijena: 30€ po osobi